logo

Quality PayBack - rendyrket støtteverktøy for saksbehandling
Home | PayBack | Sertifisering | Rapporter | Partnerprogram | Kontakt
PayBack

PayBack utgaver

Tilpasning

Spar kostnader!

Tekniske krav

Om Quality PayBack (QPB)

Quality PayBack er et internettbasert dataverktøy til saksbehandling og forbedringsarbeid. Det vil si at det er et system som måler hvordan bedriften utvikler seg ved å samle inn og systematisere data om saker, og som dermed gir en bedre oversikt over behandlingen av bedriftens erfaring.

Datafangsten for forbedringer kan samles inn fra interne avdelinger og utestasjoner, online direkte mot kunder, leverandører eller samarbeidspartnere. Informasjonen kan så benyttes til å gi ledere bedre beslutningsgrunnlag ift prioritering av forbedringstiltak.


Fordeler

QPB gir bedre logistikk på forbedringsarbeid:

 • Systemet tilpasses / skreddersys til den enkelte bedrift / enhet.

 • Man fanger opp alle forebedringselementer: Avvik, feil, HMS, reklamasjoner, erfaringer m.m.

 • I systemet styres alle tiltak, forslag m.m.

QPB identifiserer og setter riktig fokus for bedriften:

 • feiltyper, feilkilder og feilkostnader.

 • ønsker og behov for endringer, forbedringer og justeringer.

 • tvinger frem en høyere kostnadsbevissthet i hele organisasjonen.

QPB måler utviklingen i elementer bedriften selv definerer som kritisk og gir deg:

 • Kostnadsoversikter.

 • Trender og statistikker.

 • Faktabaserte rapporter og grafiske fremstillinger.


Hvordan QPB virker

Bransjeuavhengig system som enkelt kan tilpasses din bedrift

Quality PayBack(QPB) er et enkelt system som kan skreddersys enhver virksomhet uansett størrelse. Programmet er helt bransjeuavhengig fordi måleparametere i systemet bygges opp i forhold til den enkelte virksomhets interne behov og eksterne krav, - som vi finner godt definert i alle virksomheters verdikjede.

Tilpasningsvennlige moduler

Quality PayBack består av moduler med identiske grensesnitt. Dette gir lav brukerterskel og kort opplæringstid. Modulene skiller ulike funksjoner i programmet, for å gi en klart definert sammenheng fra start til slutt.

Forhåndsdefinerte målekriterier

For å redusere unøyaktige og feilaktige registreringer benytter Quality PayBack forhåndsdefineringer som fokuserer på det som er viktig. Dermed blir datagrunnlaget mer troverdig.

Typiske feil og avvik er forhåndsdefinert av de ansvarlige for bedriftens prosesser. Da slipper medarbeidere å måtte ta stilling til hva som er viktig og hva som bør registreres, og kan fokusere på faktainformasjon. På denne måten får bedriften både flere og raskere registreringer fra de som kjenner problemene på sin arbeidsplass best.

Quality PayBack er prosessbasert

Gjennom strukturen i Quality PayBack er det enkelt å visualisere bedriftens viktigste arbeidsprosesser. Det gjør at man kan få frem kritiske aktiviteter med mulige feil og avvik på en oversiktlig måte. Først når prosesser og aktiviteter brytes ned for å se nærmere på sammenhenger og arbeidsflyt vil man oppdage hvor de reelle årsakene til feil og avvik befinner seg.

Modulene er:

 1. Administrasjon
  Administrasjonsmodulen benyttes til å forhåndsdefinere bedriftens virksomhet i programmet;
  a) Avdelinger,forretningsområder, kunder, leverandører.
  b) Arbeidsprosesser bygges opp med typiske feil, avvik og forbedringsmuligheter.
  c) Viktige kostnadselementer som ønskes målt.

 2. Registrering
  Registreringsmodulen har et enkelt, menybasert registreringsbilde tilgjengelig for medarbeiderne

 3. Saksbehandling
  Saksbehandlingsmodulen sørger for effektiv behandling av feil/avvik. Fordeler og følger opp saker automatisk gjennom utvalgte personer med definerte roller.

 4. Rapportering
  Rapportmodulen gir tilgang til mange og oversiktlige rapportalternativer