logo

Quality PayBack - rendyrket støtteverktøy for saksbehandling
Home | PayBack | Sertifisering | Rapporter | Partnerprogram | Kontakt
Rapporter

Importer dine data!

Import av data til PayBack

Man må selvsagt ha en del data i PayBack for å kunne kjøre de mest spennende rapportene.

I PayBack har man mulighet for å tilpasset en import funksjon for å laste inn eksisterende data.

Eksisterende data kan typisk være i from av Excel regneark med saker, Word filer, etc.

Har man en database man bruker per i dag kan kunden enten gjøre mesteparten av jobben selv, ved å først å gå via konvertering til Excel, eller så kan vi være behjelpelige med å spesiallage en konverteringsprosedyre.