logo

Quality PayBack - rendyrket støtteverktøy for saksbehandling
Home | PayBack | Sertifisering | Rapporter | Partnerprogram | Kontakt
Rapporter

Importer dine data!

Rapporter

En av de store styrkene til PayBack er en meget fleksibel rapportmodul. Med fleksibel menes det at kunden selv kan utforme rapporter spesifikke til sin bedrift på en enkel måte uten at det kreves spesialtilpasning.

Fleksible rapporter er viktige for å kunne dokumentere fremdrift i forhold til måltall (KPI - Key Performance Indicators), styre saksbehandling på et overordnet nivå eller å lete frem problemområder hvor tiltak vil ha størst effekt. I PayBack sitt rapportsystem kan man måle hvordan man ligger ann i forhold til KPI.

Rapportene i PayBack er i hovedsak basert på kategoriseringer. Man kan kategorisere saker på f.eks. prosjekt og krysse denne rapporten mot status. Man får da en rapport som viser status på saker per prosjekt. Dette er et kraftig og lettfattelig konsept som er utformet på en slik måte at kunden selv kan velge krysninger på en fleksibel måte.