logo

Quality PayBack - rendyrket støtteverktøy for saksbehandling
Home | PayBack | Sertifisering | Rapporter | Partnerprogram | Kontakt
PayBack

PayBack utgaver

Tilpasning

Spar kostnader!

Tekniske krav

Spar kostnader!

Spar kostnader!

Ved å registrere kostnader sammen med avvik kan man lage rapporter for å identifisere effektive tiltak.

I PayBack kan man enkelt sette opp rapporter som kategoriserer avvik og rapporter slik at man får hentet ut informasjonen på en oversiktlig måte og man da kan prioritere områder hvor tiltak vil ha en vesentlig effekt.

I tillegg til å se totale kostnader for en kategori saker, kan man også hente opp alle sakene i kategorien.

Grafikk

PayBack har innebygget en fleksibel grafikkmodul. I tillegg kan data for grafer enkelt eksporteres til Excel og andre programmer