logo

Quality PayBack - rendyrket støtteverktøy for saksbehandling
Home | PayBack | Sertifisering | Rapporter | Partnerprogram | Kontakt
Sertifisering

ISO 9001

Partnerprogram

Sertifisering

Det settes stadig strengere krav til dagens bedrifter om kvalitetssikring og rutiner for avvikshåndtering og dokumentstyring.

Avviksbehandling

Avviksbehandling er i praksis alt arbeid knyttet til hendelser som ikke følger vanlige/ønskede prosedyrer. For myndighetene er hendelser knyttet til HMS arbeid av spesiell interesse. For bedriftene er det i tillegg viktig med kontroll av hendelser som resulterer i økte kostnader.

PayBack er et effektivt verktøy til registrering, behandling og rapportering av hendelser som faller inn under avviksbehandling. I PayBack er det lagt særlig vekt på rapportering for å hjelpe til med å identifisere områder hvor det trengs forbedringer og kontroll av at tiltak har ønsket effekt.

Partnere

Våre partnere kan hjelpe våre kunder å navigere i den stadig skiftende og uoversiktlige prosessen som kvalitetssikring og sertifisering består av.